Hava Akış Hızı Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu

Cihaz Adı Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları Ölçüm Belirsizliği Açıklamalar
Hava Akış Hızı Ölçer 0,1≤ m/s ≤ 2,0
2,1≤ m/s ≤ 46,0
Sıcaklık: 23 ± 3 °C
Statik Basınç: 900 ± 105 mbar
Bağıl Nem: % 50 ± 25
(0,01-0,014) m/s
(0,02-0,32) m/s
Westenberg Rüzgar Tüneli ve
Termo Elektrik Akış & Pitot Tüp